Číslo výrobku 14 / 14A
Typ Kornútok sladký Jumbo
Rozmery (priemer, dĺžka) 95 - 100 mm / 160 - 170 mm
ks / kartón 225 ks / 207 ks

Číslo výrobku 82
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 75 mm / 160 mm
ks / kartón 272 ks
 

Číslo výrobku 24
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 70 mm / 145 mm
ks / kartón 320 ks
 

Číslo výrobku 81
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 54 mm / 198 mm
ks / kartón 220 ks
 

Číslo výrobku 3
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 52 mm / 134 mm
ks / kartón 500 ks
 

Číslo výrobku 22
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 50 mm / 161 mm
ks / kartón 350  / 325 ks
 

Číslo výrobku 71
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 45 mm / 175 mm
ks / kartón 330 ks
 

Číslo výrobku 46
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 46 mm / 146 mm
ks / kartón 375 ks