Produkt Popis Balenie
BOX NA SERVÍTKY I.                      110 x 90 x 130 mm   (ca. 100 servítkov)         ks                              

Produkt Popis                  Balenie
ZMRZLINOVÁ VANIČKA NEREZ  360 x 250 x 80                     ks                                      

Produkt Popis                  Balenie
ZMRZLINOVÁ VANIČKA NEREZ  360 x 165 x 120                  ks                                      

Produkt Popis                  Balenie
UMELOHMOTNÁ VANIČKA             360 x 250 x  80  (široká)           ks                                          
  360 x 165 x 120  (úzka)  

Produkt Popis                    Balenie
UMELOHMOTNÉ PRIKRÝVKY        360 x 250                                 ks                                          
  360 x 165