Produkt   Popis   Balenie

UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY

  100 cc   1750 ks

UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY

  160 cc   1200 ks
UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY   200 cc   1200 ks
UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY   300 cc     750 ks
UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY   400 cc     700 ks
UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY   500 cc     600 ks
Produkt   Popis   Balenie

PAPIEROVÉ POHÁRIKY

  100 cc   2400 ks

PAPIEROVÉ  POHÁRIKY

  160 cc   1600 ks
PAPIEROVÉ  POHÁRIKY   230 cc   1400 ks
PAPIEROVÉ  POHÁRIKY   280 cc   1200 ks
Produkt   Popis   Balenie

PAPIEROVÉ POHÁRE

  370 cc    2000 ks

PAPIEROVÉ POHÁRE

  420 cc   2000 ks

VRCHNÁK

  na pohár 370 cc   2000 ks

VRCHNÁK

  na pohár 420 cc   2000 ks