Produkt   Popis   Balenie
POHÁRIK NA KÁVU                           225 cc                     25 ks
VRCHNÁK NA POHÁRIK        25 ks
PALIČKY   12,3 cm   100 ks