Číslo výrobku 14
Typ Kornútok sladký Jumbo
Rozmery (priemer, dĺžka) 95 - 100 mm / 160 - 170 mm
ks / kartón 225 ks

Číslo výrobku 82
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 75 mm / 160 mm
ks / kartón 180 ks
 

Číslo výrobku 3
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 52 mm / 134 mm
ks / kartón 500 ks
 

Číslo výrobku 622
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 48 mm / 155 mm
ks / kartón 400 ks
 

Číslo výrobku 22
Typ Kornútok sladký
Rozmery (priemer, dĺžka) 50 mm / 161 mm
ks / kartón 350 ks